Reglement

Algemeen wedstrijdreglement Autocross De Knipe aanvang 12.00 uur

Deelnemers voor 11 uur aanwezig !!

1. Ieder rijdt voor eigen risico, het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen/schade die rijders of anderen overkomen voor, tijdens of na de wedstrijd!

2. Aanwijzingen van politie, jury, bestuur en medewerkers dienen stipt te worden opgevolgd. Een ieder betreedt het terrein op eigen risico.

3. Bij een gering aantal bezoekers is de organisatie genoodzaakt het prijzengeld aan te passen.

4. Betreffende deelnemers :  

– moeten een geldig rijbewijs bezitten
– een goedgekeurde valhelm dragen
– mogen niet van auto wisselen
– mag voor en tijdens de cross geen alcohol gebruiken ( ook helper niet )
– het gebruik van z.g. nekband is verplicht
– auto’s van helpers niet op renners kwartier
– niet crossen in het rennerskwartier

5. Betreffende crossauto: 

– in de basis dient de crossauto te voldoen aan de KNAF eisen te vinden op https://www.knaf.nl/reglementen/autocross
– een goede dubbele stalen rolbeugel die goed verankerd aan de carrosserie zit
– de bestuurdersstoel moet goed bevestigd zijn
– als de accu in de bestuurderscabine zit, moet deze stevig vastzitten en lekvrij worden afgedekt
– de benzinetank moet goed zijn bevestigd en de leidingen dienen goed bevestigd met slangklemmen
– ook de ontluchting met een afvoerslang die onder de auto uitkomt 
– alle ruiten dienen te worden verwijdert
– een goede stuur-en reminrichting
– een 5 of 6-punts FIA goedgekeurde veiligheidsgordel conform KNAF-reglement die goed is verankerd aan de carrosserie
– een stalen bord staande op het dak met duidelijk het toegewezen startnummer
– startnummer rechtsboven in het voorraam
– sleepoog voor en/of achter
– wanneer een deelnemer met 4 wielen buiten de baan is gekomen, is hij verplicht de wedstrijd te staken
– in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider
– i.v.m. het milieu moeten alle crossauto’s op een dekkleed staan en bij het niet naleven van deze regel     kan men worden uitgesloten van de wedstrijd
– Standaardklasse bandenkeuze vrij.

6.  “De Regiocup”

 

* Wat is de regiocup?

Kampioenschap verreden over vier verschillende wedstrijden.

* Door wie wordt dit kampioenschap georganiseerd?

A.C.T.O. Aengwirden , A.C.C. De Knipe, V.V.V. Oldeholtpade en Drentse Autocross Club.

* Waarom dit Kampioenschap?

Alle vier bovengenoemde clubs hebben de laatste jaren te maken met een teruglopende deelname in

de regioklasse, hierdoor is nu besloten om de handen ineen te slaan om zo weer aantrekkelijke

wedstrijden te organiseren voor zowel rijders als publiek.

* Waar worden deze wedstrijden gehouden?

Gersloot, Oldeholtpade, Zuidwolde (Drenthe) en De Knipe, de prijsuitreiking vindt plaats in cafe “de

knyp”na afloop van de wedstrijd verreden in De Knipe.

* Wat valt er te verdienen voor de eerste drie plaatsen aan het einde van het kampioenschap, let wel

een volledig verreden kampioenschap bestaat uit minimaal drie volledig verreden wedstrijden?

Uiteraard bekers voor de eerste drie, maar ook een goed gevulde prijzenpot. Voor de winnaar een

bedrag van € 250,- “belastingvrij”, voor de tweede plaats € 200,- en voor de derde plaats € 150,-.

* Zijn er nog dagprijzen te winnen?

Ja deze zijn er zeker, na een volledige wedstrijd inclusief finale zijn de volgende prijzen te winnen;

1ste plaats € 140,- , 2de plaats € 80,- , derde plaats € 50,- , vierde plaats € 30,- , vijfde plaats € 15,-.

* Hoe werkt de puntentelling van het kampioenschap?

Kampioenschapspunten behaal je alleen als je in de finale mag starten. Punten voor de nummers 1

t/m 15 in de finale

Plaats Punten

1e 27 6e 16 11e 8

2e 24 7e 14 12e 7

3e 22 8e 12 13e 6

4e 20 9e 10 14e 5

5e 18 10e 9 15e 4

Bij de totaaltelling voor het kampioenschap zal het slechtste resultaat (dus ook een 0

resultaat) niet meetellen voor de eindklassering. Dit is ongeacht of men heeft

deelgenomen.

De hoogst geklasseerde, eventueel na toepassing van de ex aequo regeling, kan aanspraak

maken op de titel Regio Kampioen(e).

* Wie kan er aan de regiocup deelnemen?

Als je woonachtig bent in de volgende genoemde gemeenten kun je deelnemen aan de regiocup.

gemeente Fryske Marren, gemeente Heerenveen, gemeente Oostellingwerf, gemeente Opsterland,

gemeente Weststellingwerf, gemeente Steenwijkerland, gemeente de Wolden en gemeente

Hoogeveen.

* Hoeveel bedraagt de inschrijving?

De inschrijving voor het totaal van vier wedstrijden bedraagt € 60,-. Let op, een geldige rijderlicentie

is noodzakelijk om deel te nemen.

* Tot wanneer kan ik mij opgeven voor de regiocup?

Je kunt je opgeven tot en met 24 april 2022, ook ’s ochtends voor aanvang van de wedstrijd in

Tjalleberd aan de kassa kun je je nog inschrijven en dezelfde dag deel nemen aan de regiocup mits

het verschuldigde bedrag voor deelname is voldaan.

* Waar kan ik mij opgeven voor de regiocup?

Je kunt je opgeven via de site van www.autocrossluinjeberd.nl en www.autocrossdeknipe.nl of

www.drentseautocrossclub.nl en bij opgave vermelden dat je wil deelnemen aan de regiocup.

* Is het dan nog steeds mogelijk om aan 1 enkele wedstrijd deel te nemen?

Ja, het is mogelijk deel te nemen aan 1 wedstrijd en kans te maken op de dagprijzen, deelname

bedraagt € 20,- per wedstrijd maar deelname aan de regiocup is uitgesloten.

* Waar moet het voertuig aan voldoen om deel te nemen aan de regiocup?

Zie hiervoor het reglement regiocup 2022.Reglement “De Regiocup”

 REGLEMENT REGIOCUP 2022.

Van belang voor elke deelnemer zijn de volgende hoofdstukken van reglement autocross zoals

gepubliceerd op de website van de KNAF. Ga hiervoor naar www.knaf.nl/reglementen/autocross

Van toepassing zijn de volgende hoofdstukken:

1. A. Algemeen Reglement Sectie Autocross 2022

3. D. Algemeen Veiligheids en Technisch Regl.2022

4. C. Productieauto Veiligheids en Technisch Regl.2022

Let wel!!!

A1.5 Elke persoon of groep van personen die een wedstrijd organiseert of er aan deelneemt, wordt

geacht bekend te zijn met de reglementen van de FIA, de CSI en haar Annexes en de nationale

reglementen; zich zonder beperking te onderwerpen aan de reglementen en beslissingen van het

sportieve gezag alsmede aan de gevolgen van die beslissingen.

Uitgangspunt is het klassereglement divisie V (V=voorwielaandrijving) zoals beschreven in het

4. C. Productieauto Veiligheids en Technisch Regl.2022 met hierop enkele aanpassingen en

uitzonderingen. De aanpassingen zijn bedoelt om deze klasse zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk

te houden.

Hieronder het klassereglement van de Regiocup.

4×4 en achterwiel aangedreven voertuigen zijn niet toegestaan.

CILINDERINHOUD

C5.1 Bij de Juniorklasse en Divisie A en V geldt een tolerantie van 1,5 % op de originele

cilinderinhoud.

MOTOR

C6.1 Definitie motor: zie Annexe J art 251. Motoren met drukvulling worden uitsluitend in de

Toerwagenklasse toegestaan.

C6.2 Diesel motoren moeten zijn voorzien van een roetfilter.

C8.1 Toegelaten worden alleen die deelnemende voertuigen die direct en zonder aanpassingen

voldoen aan artikel 8. De rijder moet aan kunnen tonen door middel van de originele

fabrieksdocumentatie en/of de originele autodocumenten dat de auto door de fabrikant standaard

en in normale serieproductie geleverd is, en aan de Nederlandse wettelijke bepalingen (RDW)

voldeed. De rijder moet op verzoek van de technische commissie de originele documenten

overhandigen voor nader onderzoek. Er worden alleen auto’s toegelaten, die door de officiële

Nederlandse importeur standaard en in normale serie geleverd zijn, met een minimum registratie

van 50 stuks (met betrekking tot merk, model en type).

C8.2 Een geoorloofde wijziging mag nooit een niet geoorloofde wijziging tot gevolg hebben.

C8.3 De rijder moet aan nemen dat uitsluitend een specifiek benoemde toegestane wijziging

geoorloofd is en alle andere wijzigingen verboden zijn.

C8.4 Wanneer in deze klassen wordt deelgenomen met een voertuig dat niet reglementair is, kan de

rijder/inschrijver verplicht worden gedurende de rest van het lopende seizoen in de Divisie –V uit te

komen.

C8.5 Alle niet speciaal in dit reglement genoemde delen of onderdelen moeten standaard en

onbewerkt blijven.

C8.6 De maximale cilinderinhoud mag niet meer dan 2000 cc bedragen. Motor moet uiterlijk en

inwendig gelijk zijn als origineel. Uitlaatkanaal en uitlaatspruitstuk moet origineel en onbewerkt

blijven. Inlaatkanaal en het inlaatspruitstuk tot en met de gasklep moet origineel en onbewerkt

blijven.

C8.7 De motor moet op de originele plaats aangebracht worden middels de originele bevestigingen.

Het is toegestaan de motorophanging te verstevigen.

C8.8 De oliehuishouding van de motor moet standaard zijn, maar mag aangevuld worden met een

oliekoeler.

C8.9 Het uitlaatsysteem is vrij na het standaard uitlaatspruitstuk en moet zich onder de auto

bevinden met minimaal 1 demper en tot voorbij de hoofdrolbeugel reiken.

C8.10 Het lucht inlaatsysteem is vrij tot het standaard gasklephuis. Lucht inlaatsysteem moet zich

bevinden binnen het motor compartiment. Drive bij wire mag aangepast worden door conventionele

gaskabel.

C8.11 De startmotor moet altijd aanwezig zijn en op elk moment in werking gesteld kunnen worden.

C8.12 De ECU, kabelboom en toerental zijn vrij. Brandstofpomp en brandstofdruk regelaar zijn vrij,

mits de brandstofdruk in het systeem gelijk is aan de fabrieksopgave behorend bij de betreffende

motor.

C8.13 Motor inclusief cilinder inhoud en versnellingsbak moeten bij de originele carrosserie horen.

Het originele motornummer/code en het versnellingsbaknummer/code moeten duidelijk zichtbaar

zijn. Deze nummers mogen op geen enkele wijze gewijzigd en/of verwijderd worden.

C8.14 De versnellingsbak, differentieel en het schakelmechanisme moeten origineel en standaard zijn

en bij de carrosserie horen, er is geen enkele vorm van een sper toegestaan.

C8.15 De koppelingsplaat en drukgroep is vrij, het aantal koppelingsplaten mag niet meer als

origineel zijn.

C8.16 Van de gehele spatbordrand bij de voorspatborden mag niet meer dan 5 cm worden

weggehaald. Dit mag ook maximaal bij de voorbumper weggehaald worden. Spatbord en

spatbordrandverstevigingen zijn niet toegestaan.

C8.17 Het is toegestaan de originele achteras, draagarmen en wielophanging punten te verstevigen

C8.18 Stuurhuis moet origineel zijn. Servopomp en slangen mogen worden verwijdert, maar

spoorstangen zijn vrij. Stuur en stuurstang en de overbrenging is vrij met in achtneming van art 3.8

van het veiligheids-en technische reglement. Wielophangingspunten en wielbasis moet origineel zijn.

C8.19 Schokdempers/veerpoten en veren moeten uiterlijk gelijk zijn als origineel en zowel de veer als

de demping mogen niet verstelbaar zijn.

C8.19 Spiegels: buitenspiegels zijn niet toegestaan.

C8.20 Cabriolet is niet toegestaan. Alleen toegestaan zijn: deelnemende voertuigen die geleverd

worden als coach, sedan en coupé.

C8.21 Banden en velgen mogen onder geen beding buiten de carrosserie uit steken. Alleen

autobanden zijn toegestaan. Dit zijn E-keur autobanden (geen rallybanden) met een maximale

profieldikte van 10mm zijn toegestaan. Niet toegestaan is het gebruik van blok- noppenbanden.

Onder blok- of noppenband wordt verstaan een band waar al dan niet middels vulkaniseren een

fabrieksmatig vervaardigd blok- of noppenprofiel op is aangebracht.

Beatlock velgen en elke vorm van bewerking aan een velg is niet toegestaan.

C8.22 Remsysteem mag aangepast worden, dat wil zeggen: remleidingen zijn vrij, ABS systeem mag

verwijderd worden en type remmen mogen aangepast worden. De remmen dienen wel bij het type

carrosserie te horen.

Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.5

Scroll to top