Reglement

Algemeen wedstrijdreglement Autocross De Knipe aanvang 12.00 uur

Deelnemers voor 11 uur aanwezig !!

1. Ieder rijdt voor eigen risico, het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen/schade die rijders of anderen overkomen voor, tijdens of na de wedstrijd!

2. Aanwijzingen van politie, jury, bestuur en medewerkers dienen stipt te worden opgevolgd. Een ieder betreedt het terrein op eigen risico.

3. Bij een gering aantal bezoekers is de organisatie genoodzaakt het prijzengeld aan te passen.

4. Betreffende deelnemers :  

– moeten een geldig rijbewijs bezitten
– een goedgekeurde valhelm dragen
– mogen niet van auto wisselen
– mag voor en tijdens de cross geen alcohol gebruiken ( ook helper niet )
– het gebruik van z.g. nekband is verplicht
– auto’s van helpers niet op renners kwartier
– niet crossen in het rennerskwartier

5. Betreffende crossauto: 

– in de basis dient de crossauto te voldoen aan de KNAF eisen te vinden op https://www.knaf.nl/reglementen/autocross
– een goede dubbele stalen rolbeugel die goed verankerd aan de carrosserie zit
– de bestuurdersstoel moet goed bevestigd zijn
– als de accu in de bestuurderscabine zit, moet deze stevig vastzitten en lekvrij worden afgedekt
– de benzinetank moet goed zijn bevestigd en de leidingen dienen goed bevestigd met slangklemmen
– ook de ontluchting met een afvoerslang die onder de auto uitkomt 
– alle ruiten dienen te worden verwijdert
– een goede stuur-en reminrichting
– een 4-punts goedgekeurde veiligheidsgordel die goed is verankerd aan de carrosserie
– een stalen bord staande op het dak met duidelijk het toegewezen startnummer
– startnummer rechtsboven in het voorraam
– sleepoog voor en/of achter
– wanneer een deelnemer met 4 wielen buiten de baan is gekomen, is hij verplicht de wedstrijd te staken
– in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider
– i.v.m. het milieu moeten alle crossauto’s op een dekkleed staan en bij het niet naleven van deze regel     kan men worden uitgesloten van de wedstrijd
– Standaardklasse bandenkeuze vrij.

6.  “De Regiocup”

 

* Wat is de regiocup?

 Kampioenschap verreden over drie verschillende wedstrijden.

* Door wie wordt dit kampioenschap georganiseerd?

 A.C.T.O. Aengwirden , A.C.C. De Knipe en V.V.V. Oldeholtpade.

* Waarom nu dit kampioenschap?

Alle drie bovengenoemde clubs hebben de laatste jaren te maken met een teruglopende deelname in de regioklasse, hierdoor is nu besloten om de handen ineen te slaan om zo weer  aantrekkelijke  wedstrijden te organiseren voor zowel rijders als publiek.

* Waar worden deze wedstrijden gehouden?

 Luinjeberd, Oldeholtpade en De Knipe, de prijsuitreiking vindt plaats in café “De Knyp” na afloop van de wedstrijd verreden in De Knipe.

* Wat valt er te verdienen voor de eerste drie plaatsen aan het einde van het kampioenschap?

 Uiteraard bekers voor de eerste drie, maar ook een goed gevulde prijzenpot. Voor de winnaar een bedrag van € 250,- “belastingvrij”, voor de tweede plaats € 200,- en voor de derde plaats € 150,-.

* Zijn er nog dagprijzen te winnen?

 Ja deze zijn er zeker,  per wedstrijd zijn de volgende prijzen te winnen:  

1ste plaats € 140,- , 2de plaats € 80,- , derde plaats  € 50,- , vierde plaats € 30,- , vijfde plaats € 15,-.

* Hoe werkt de puntentelling van het kampioenschap?

 Deze werkt volgens dezelfde puntentelling zoals gebruikt wordt  in het Nederlands kampioenschap autocross en staat vermeld in het KNAF reglement.

* Wie kan er  aan de regiocup deelnemen?

 Als je woonachtig bent in de volgende genoemde  gemeenten kun je deelnemen aan de regiocup. gemeente Fryske Marren, gemeente Heerenveen, gemeente Oostellingwerf, gemeente Opsterland, gemeente Weststellingwerf en gemeente Steenwijkerland.

* Hoeveel bedraagt de inschrijving?

 De inschrijving voor het totaal van drie wedstrijden bedraagt € 45,- exclusief kosten (dag)-licentie.

 * Tot wanneer kan ik mij opgeven voor de regiocup?

 Je kunt je opgeven tot en met 22 april, ook ’s ochtends voor aanvang van de wedstrijd in Luinjeberd aan de kassa kun je je nog inschrijven en dezelfde dag deel nemen aan de regiocup mits het verschuldigde bedrag voor deelname is voldaan.

* Waar kan ik mij opgeven voor de regiocup?

 Je kunt je opgeven  via de site van

 www.autocrossluinjeberd.nl 

 www.autocrossclubdeknipe.nl/opgave/

en bij opgave  vermelden dat je wil deelnemen aan de regiocup.

* Is het dan nog steeds mogelijk om aan 1 enkele wedstrijd deel te nemen?

 Ja, het is mogelijk deel te nemen aan 1 wedstrijd en kans te maken op de dagprijzen, deelname bedraagt € 20,- per wedstrijd maar is deelname aan de regiocup  uitgesloten.

* Waar moet het voertuig aan voldoen om deel te nemen aan de regiocup?

Hieronder staat complete reglement van de regiocup.

         Reglement “De Regiocup”

 

 • De crossauto dient in zijn geheel standaard te zijn (motor, versnellingsbak, evenals de codes, en carrosserie). De originele serie productie motor en versnellingsbak, behorend bij de carrosserie, moeten op de originele plaats aangebracht worden middels de originele bevestigingen. Het is toegestaan deze ophanging te verstevigen. Het luchtfilter is vrij, deze dient binnen het motorcompartiment geplaatst te zijn.
 • De maximale cilinderinhoud is 2000 cc en maximaal 4 cilinders. Drukvulling, alle vormen sper, 4×4 en achterwiel aangedreven voertuigen zijn niet toegestaan.
 • Tevens moet al het glas (ruiten, koplampen en dergelijke) verwijderd worden als mede brandbare delen als interieur dus alle bekleding, het stuurslot moet verwijderd worden of dusdanig onklaar worden gemaakt dat deze niet werkt. Het is niet toegestaan om de carrosserie aan de te passen of te verlichten d.m.v. het zogenaamde uitbeitelen/ leeg slijpen.
 • De bestuurdersstoel moet vervangen worden conform artikel 3.3 van het Veiligheids- en Technisch Reglement van de KNAF.
 • Er mogen geen extra stootbumpers aangebracht worden. De radiateur, benzinetank en accu dienen zodanig bevestigd en afgeschermd te zijn dat lekkage uitgesloten is. Tevens mogen dezen niet in het bestuurderscompartiment staan (gedeelte in de auto van schutbord tot en met de hoofdrolbeugel), ook in de parafaan mogen deze niet bevestigd worden. Indien de koeler (inclusief expansievat) verplaatst wordt naar buiten het motorcompartiment, mag deze uitsluitend buiten het bestuurscompartiment geplaatst worden en moet deze dusdanig afgeschermd worden dat bij oververhitting of slangbreuk nimmer heet koelwater de berijder kan bereiken.  Tevens dienen de koelbuizen goed afgeschermd te zijn.
 • De auto dient op alle 4 wielen goed te remmen.
 • Schokdempers / veerpoten en veren moeten uiterlijk gelijk zijn als origineel en zowel de veer als de demping mogen niet verstelbaar zijn.
 • E-keur opgesneden banden en / of E-keur rallybanden met een maximale profiel dikte van 10mm zijn toegestaan. Niet toegestaan  is het gebruik van blok- en noppenbanden. Onder blok- of noppenband wordt verstaan een band waar al dan niet middels vulkaniseren een fabrieksmatig vervaardigd blok- of noppenprofiel op is aangebracht. In geval van extreme weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding anders beslissen. Dit zal tijdig gemeld worden aan de coureurs.
 • De auto moet voorzien zijn van een deugdelijke rolkooi zoals omschreven in het Veiligheids- en Technisch Reglement van de KNAF.
 • Tijdens de wedstrijd mag men maximaal 10 liter brandstof in de tank hebben, deze dient doormiddel van een brandscherm afgeschermd te zijn. De ontluchtingsleiding moet voorzien zijn van een terugslagklep.
 • De auto dient te zijn voorzien van deugdelijke sleepogen, zowel aan de voorzijde als de achterzijde van de auto.
 • De auto dient voorzien te zijn van een hoofdstroomschakelaar, welke zowel van buitenaf als van binnenaf te bedienen is. Zie hiervoor artikel 3.4 van het Veiligheids- en Technisch Reglement van de KNAF.
 • De auto dient gebouwd te zijn conform het klasse reglement – divisie V/ divisie A (met aanvulling/uitzondering van de in dit reglement beschreven punten).
 • Tijdens de wedstrijd is men verplichting een brandvertragende overall te dragen, deze moet minimaal de norm EN 531 of Nomex II of Nomex III hebben. Daarnaast moet men een goed vastgemaakte helm (in goede staat) dragen die is voorzien van minimaal het (leesbare)      ECE 2205 keurmerk.
 • In de auto moet minimaal een deugdelijke, FIA – goedgekeurde 5-punts gordel gemonteerd zijn. De dient bevestigd te worden conform artikel 3.2 van Veiligheids- en Technisch Reglement van de KNAF.
 • Het dragen van een nekband is verplicht met Nomex III label.
 • Zolang de rijder zich op de baan bevindt is hij/zij verplicht om de nekband en de helm te dragen.
 • In het rennerskwartier is een zgn. milieukleed onder de crossauto verplicht.
 • Het startnummer dient goed leesbaar te zijn op het dak en aan de voorzijde op een witte ondergrond met zwarte letters.
 • U dient te allen tijde op verantwoorde wijze met de crossauto naar de baan te komen en na afloop te zorgen dat uw auto en spullen afgevoerd worden.
 • Het gebruik van alcoholische dranken tijdens de wedstrijddag is verboden voor rijders.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
Scroll to top